360 Người đang Online
Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 1365/TB-SNV Thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2017-2018 3452 05/09/2017
2 1348/SNV-CCHC Về việc rà soát sửa đổi danh mục TTHC ban hành kèm theo Đề án thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông 165 31/08/2017
3 1335/TB-SNV Thông báo kết quả phúc khảo xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu năm học 2017-2018 2320 29/08/2017
4 1331/TB-SNV Thông báo xét tuyển công chức huyện Nậm Nhùn năm 2017 2406 28/08/2017
5 1601/KH-UBND Kế hoạch xét tuyển viên chức ngành y tế, tỉnh Lai Châu năm 2017 1540 28/08/2017
6 1576/KH-UBND Kế hoạch xét tuyển công chức huyện Nậm Nhùn năm 2017 684 24/08/2017
7 1284/TB-SNV Thông báo xét tuyển viên chức ngành y tế, tỉnh Lai Châu năm 2017 1062 16/08/2017
8 1238/TB-SNV TB kết quả kiểm tra, sát hạch viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu năm học 2017-2018 13357 14/08/2017
9 1502/KH-UBND Kế hoạch xét tuyển viên chức ngành y tế, tỉnh Lai Châu năm 2017 1652 11/08/2017
10 1217/SNV-CCHC Về việc tham gia góp ý vào Quy chế quản lý, sử dụng và cung cấp thông tin lên Trang thông tin điện tử CCHC tỉnh Lai Châu 108 10/08/2017
11 1217/SNV-CCHC Về việc tham gia góp ý vào Quy chế quản lý, sử dụng và cung cấp thông tin lên Trang thông tin điện tử CCHC tỉnh Lai Châu 40 10/08/2017
12 09/TB-BTCHT TB chương trình Hội thi tìm hiểu CCHC nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2017 140 24/07/2017
13 06/TB-BTCHT TB sửa đổi, bổ sung Thể lệ Hội thi tìm hiểu CCHC tỉnh Lai Châu năm 2017 172 11/07/2017
14 1072/TB-SNV TB danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức ngành Giáo dục và đào tạo năm học 2017-2018 5573 11/07/2017
15 27/TB-HĐXT TB thời gian, địa điểm tổ chức kiểm tra, sát hạch viên chức ngành Giáo dục và đào tạo năm học 2017 - 2018 2339 07/07/2017

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 1, 2 nhà D khu Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh Lai Châu

Người chịu trách nhiệm: Vừ A Tiến - Giám đốc

Số điện thoại: 02133.798.989

Email: sonoivu@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.sonv.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...