263 Người đang Online
Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 852/KH-UBND Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2017-2018 8180 12/05/2017
2 831/KH-UBND Kế hoạch tổ chức hội thi Cải cách hành chính nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2017 482 10/05/2017
3 549/SNV-VP V/v xin ý kiến tham gia vào dự thảo Bộ thủ tục hành chính lĩnh vực nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 73 08/05/2017
4 767/KH-UBND Kế hoạch nâng cao chỉ số CCHC tỉnh lai Châu giai đoạn 2017-2020 208 28/04/2017
5 10/TB-HĐTTHVC Thông báo danh sách viên chức đủ điều kiện thi thăng hạng viên chức hành chính năm 2016-2017 1032 26/04/2017
6 383/SNV-CCVC Hướng dẫn Về việc chuyển xếp vào ngạch công chức, hạng chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với công chức, viên chức 1167 30/03/2017
7 369/SNV-CCHC V/v tham gia vào Dự thảo Kế hoạch Nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (Par index) tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017-2020 85 27/03/2017
8 370/SNV-CCHC V/v tham gia góp ý vào dự thảo Đề án Thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh Lai Châu 315 27/03/2017
9 176/QĐ-SNV Phê duyệt phương án và mẫu phiếu điều tra xác định chỉ số CCHC năm 2016 của các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu 49 07/03/2017
10 306/KH-UBND Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2017 189 28/02/2017
11 21/SNV-CCHC Về việc tham gia góp ý vào dự thảo Đề án nâng cao chất lượng công tác thông tin tuyên truyền CCHC tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017-2020 108 09/01/2017
12 28/KH-UBND Kế hoạch xác định Chỉ số CCHC năm 2016 của UBND tỉnh Lai Châu 112 09/01/2017
13 Văn bản hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số CCHC cấp tỉnh 254 09/01/2017
14 72/TB-HĐTNNCC Thông báo điểm thi nâng ngạch công chức tỉnh Lai Châu năm 2016 254 30/12/2016
15 1806/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt kế hoạch CCHC nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2017 215 21/12/2016

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 1, 2 nhà D khu Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh Lai Châu

Người chịu trách nhiệm: Vừ A Tiến - Giám đốc

Số điện thoại: 02133.798.989

Email: sonoivu@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.sonv.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...