187 Người đang Online
Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 Văn bản hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số CCHC cấp tỉnh 269 09/01/2017
2 72/TB-HĐTNNCC Thông báo điểm thi nâng ngạch công chức tỉnh Lai Châu năm 2016 263 30/12/2016
3 1806/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt kế hoạch CCHC nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2017 218 21/12/2016
4 1869/BC-SNV Báo cáo tình hình thực hiện công tác CCHC năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 200 02/12/2016
5 1852/SNV-CCHC Về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 129 28/11/2016
6 Biểu mẫu báo cáo công tác Đào tạo theo Công văn 1813/SNV-CCVC 128 23/11/2016
7 1802/TB-SNV Thông báo kết quả trúng tuyển sinh vào đại học hệ cử tuyển chuyên ngành y đa khoa 529 22/11/2016
8 2360/UBND-NC Về việc triển khai một số nhiệm vụ cải cách hành chính 62 22/11/2016
9 13/BCĐCCHC Về việc kiểm tra cải cách hành chính của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ 79 10/11/2016
10 59/TB-HĐTS Thông báo về việc tuyển sinh theo chế độ cử tuyển năm học 2016-2017 656 31/10/2016
11 58/TB-HĐTNNCC Thông báo danh mục tài liệu ôn tập thi nâng ngạch công chức năm 2016 611 27/10/2016
12 1561/TB-SNV Thông báo về việc hoàn trả lệ phí dự tuyển công chức, viên chức 2487 04/10/2016
13 1371/TB-SNV TB danh sách thi sinh trúng tuyển viên chức ngành Giáo dục & Đào tạo năm học 2016-2017 4600 01/09/2016
14 41/TB-HĐTD Thông báo kết quả sát hạnh viên chức ngành Giáo dục & Đào tạo năm học 2016-2017 7558 29/08/2016
15 41/TB-HĐTD Thông báo kết quả sát hạnh viên chức ngành Giáo dục & Đào tạo năm học 2016-2017 491 29/08/2016

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 1, 2 nhà D khu Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh Lai Châu

Người chịu trách nhiệm: Vừ A Tiến - Giám đốc

Số điện thoại: 02133.798.989

Email: sonoivu@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.sonv.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...