371 Người đang Online
Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 197/KH-UBND Kế hoạch kiểm tra công tác Cải cách hành chính nhà nước tỉnh Lai Châu 2016 243 17/02/2016
2 139/SNV-CCHC Về việc nhập, bổ sung dữ liệu phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức 761 26/01/2016
3 140/SNV-CCHC Về việc xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2015 tỉnh Lai Châu 59 26/01/2016
4 01/TB-HĐTNN Thông báo điểm thi nâng ngạch công chức năm 2015 1358 07/01/2016
5 03/QĐ-UBND Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo CCHC nhà nước tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020 524 07/01/2016
6 1726/SNV-CCHC V/v tham góp ý vào dự thảo Quyết định Ban hành Chỉ số Cải cách hành chính của sở, ban, ngành tỉnh; cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lai Châu 139 31/12/2015
7 1661/SNV-TCCC Về việc triển khai nội dung tuyển sinh vào Đại học hệ cử tuyển năm 2015 353 15/12/2015
8 1648/BC-SNV Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016 791 09/12/2015
9 13/TB-HĐTD Thông báo về việc tuyển sinh theo chế độ cử tuyển năm học 2015-2016 507 08/12/2015
10 1430/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước tỉnh Lai Châu 2016 147 03/12/2015
11 1331/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020 435 17/11/2015
12 02/TB-HĐTD Bổ sung chỉ tiêu, chuyên ngành tuyển dụng công chức tỉnh Lai Châu năm 2015 1370 13/11/2015
13 1557/TB-HĐTD Thông báo thi nâng ngạch công chức năm 2015 812 12/11/2015
14 11/CT-UBND Chỉ thị về việc tăng cường các giải pháp nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính tỉnh Lai Châu 189 11/11/2015
15 01/TB-HĐTD Thông báo Tuyển dụng công chức tỉnh Lai Châu 2015 1944 28/10/2015

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 1, 2 nhà D khu Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh Lai Châu

Người chịu trách nhiệm: Vừ A Tiến - Giám đốc

Số điện thoại: 02133.798.989

Email: sonoivu@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.sonv.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...