248 Người đang Online
Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 1482/SNV-TCBC Báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 10 28/01/2018
2 86/QĐ-UBND Kiện toàn Hội đồng thẩm định và Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định xác định kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính hàng năm của của các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố 37 26/01/2018
3 43/TB-SNV TB kết quả xét tuyển công chức huyện Nậm Nhùn năm 2017 748 19/01/2018
4 27/TB/SNV TB kết quả xét tuyển viên chức ngành y tế tỉnh 2621 15/01/2018
5 28/TB-SNV TB kết quả xét tuyển viên chức ngành y tế tỉnh Lai Châu năm 2017 4172 15/01/2018
6 15/SNV-CCVC Báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 511 08/01/2018
7 1772/SNV-CCHC Vv hướng dẫn công tác xác định chỉ số CCHC năm 2017 của các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố 455 14/12/2017
8 1755/SNV-TCBM Vv Tham gia ý kiến vào bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính 413 11/12/2017
9 71/TB-HĐXT TB thời gian, địa điểm tổ chức phỏng vấn xét tuyển công chức huyện Nậm Nhùn năm 2017 628 06/12/2017
10 1718/SNV-CCVC Về việc báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư 129 05/12/2017
11 1675/TB-SNV TB danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển công chức huyện Nậm Nhùn 2017 1273 20/11/2017
12 63/TB-HĐXT TB Danh mục tài liệu ôn tập xét tuyển công chức huyện Nậm Nhùn năm 2017 753 20/11/2017
13 62/TB-HĐXT TB kết quả xét tuyển công chức đối với sinh viên cử tuyển; xét tuyển công chức các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ; UBND các huyện: Sìn Hồ, Than Uyên Tam Đường năm 2017 946 14/11/2017
14 55/TB-HĐXT TB thời gian, địa điểm tổ chức phỏng vấn xét tuyển viên chức ngành y tế năm 2017 (đối với vị trí bác sỹ) 722 08/11/2017
15 56/TB-HĐXT TB thời gian, địa điểm tổ chức phỏng vấn xét tuyển viên chức ngành y tế năm 2017 1157 08/11/2017

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 1, 2 nhà D khu Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh Lai Châu

Người chịu trách nhiệm: Vừ A Tiến - Giám đốc

Số điện thoại: 02133.798.989

Email: sonoivu@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.sonv.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...