197 Người đang Online
Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 148/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức huyện Nậm Nhùn năm 2017 175 08/02/2018
2 146/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức ngành Y tế tỉnh Lai Châu năm 2017 (đối với vị trí bác sỹ) 159 08/02/2018
3 147/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức ngành Y tế tỉnh Lai Châu năm 2017 (Đối với viên chức chuyên môn) 498 08/02/2018
4 1482/SNV-TCBC Báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 11 28/01/2018
5 86/QĐ-UBND Kiện toàn Hội đồng thẩm định và Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định xác định kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính hàng năm của của các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố 40 26/01/2018
6 43/TB-SNV TB kết quả xét tuyển công chức huyện Nậm Nhùn năm 2017 749 19/01/2018
7 27/TB/SNV TB kết quả xét tuyển viên chức ngành y tế tỉnh 2625 15/01/2018
8 28/TB-SNV TB kết quả xét tuyển viên chức ngành y tế tỉnh Lai Châu năm 2017 4178 15/01/2018
9 15/SNV-CCVC Báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 512 08/01/2018
10 1772/SNV-CCHC Vv hướng dẫn công tác xác định chỉ số CCHC năm 2017 của các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố 456 14/12/2017
11 1755/SNV-TCBM Vv Tham gia ý kiến vào bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính 414 11/12/2017
12 71/TB-HĐXT TB thời gian, địa điểm tổ chức phỏng vấn xét tuyển công chức huyện Nậm Nhùn năm 2017 629 06/12/2017
13 1718/SNV-CCVC Về việc báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư 134 05/12/2017
14 1675/TB-SNV TB danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển công chức huyện Nậm Nhùn 2017 1275 20/11/2017
15 63/TB-HĐXT TB Danh mục tài liệu ôn tập xét tuyển công chức huyện Nậm Nhùn năm 2017 765 20/11/2017

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 1, 2 nhà D khu Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh Lai Châu

Người chịu trách nhiệm: Vừ A Tiến - Giám đốc

Số điện thoại: 02133.798.989

Email: sonoivu@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.sonv.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...