243 Người đang Online
Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 1284/TB-SNV Thông báo xét tuyển viên chức ngành y tế, tỉnh Lai Châu năm 2017 1054 16/08/2017
2 1238/TB-SNV TB kết quả kiểm tra, sát hạch viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu năm học 2017-2018 13321 14/08/2017
3 1502/KH-UBND Kế hoạch xét tuyển viên chức ngành y tế, tỉnh Lai Châu năm 2017 1648 11/08/2017
4 1217/SNV-CCHC Về việc tham gia góp ý vào Quy chế quản lý, sử dụng và cung cấp thông tin lên Trang thông tin điện tử CCHC tỉnh Lai Châu 107 10/08/2017
5 1217/SNV-CCHC Về việc tham gia góp ý vào Quy chế quản lý, sử dụng và cung cấp thông tin lên Trang thông tin điện tử CCHC tỉnh Lai Châu 38 10/08/2017
6 09/TB-BTCHT TB chương trình Hội thi tìm hiểu CCHC nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2017 139 24/07/2017
7 06/TB-BTCHT TB sửa đổi, bổ sung Thể lệ Hội thi tìm hiểu CCHC tỉnh Lai Châu năm 2017 168 11/07/2017
8 1072/TB-SNV TB danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức ngành Giáo dục và đào tạo năm học 2017-2018 5568 11/07/2017
9 27/TB-HĐXT TB thời gian, địa điểm tổ chức kiểm tra, sát hạch viên chức ngành Giáo dục và đào tạo năm học 2017 - 2018 2335 07/07/2017
10 05/TB-BTCHT TB về việc họp phổ biến thể lệ và bốc thăm số thứ tự thi Hội thi tìm hiểu CCHC tỉnh Lai Châu năm 2017 156 05/07/2017
11 1009/TB-SNV TB nội dung, hình thức kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2017-2018 3458 03/07/2017
12 04/TB-BTCHT TB Danh sách các Đội thi và Bộ câu hỏi Phần thi kiến thức CCHC Hội thi tìm hiểu cải cách hành chính nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2017 321 30/06/2017
13 01/TL-BTCHT Thể lệ Hội thi tìm hiểu Cải cách hành chính nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2017 597 20/06/2017
14 630/SNV-CCHC V/v hướng dẫn xây dựng Kế hoạch và báo cáo công tác CCHC hàng năm 165 22/05/2017
15 611/TB-SNV Thông báo tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2017-2018 4491 17/05/2017

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 1, 2 nhà D khu Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh Lai Châu

Người chịu trách nhiệm: Vừ A Tiến - Giám đốc

Số điện thoại: 02133.798.989

Email: sonoivu@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.sonv.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...