Từ khóa tìm kiếm: Năm: Tuần:
STT Tên lịch Tuần
1 Lịch công tác Lãnh đạo Sở tuần 32 năm 2020 32
2 Lịch công tác Lãnh đạo Sở tuần 31 năm 2020 31
3 Lịch công tác Lãnh đạo Sở tuần 30 năm 2020 30
4 Lịch công tác Lãnh đạo Sở tuần 29 năm 2020 29
5 Lịch công tác Lãnh đạo Sở tuần 28 năm 2020 28
6 Lịch công tác Lãnh đạo Sở tuần 27 năm 2020 27
7 Lịch công tác Lãnh đạo Sở tuần 26 năm 2020 26
8 Lịch công tác Lãnh đạo Sở tuần 25 năm 2020 25
9 Lịch công tác Lãnh đạo Sở tuần 24 năm 2020 24
10 Lịch công tác Lãnh đạo Sở tuần 23 năm 2020 23
11 Lịch công tác Lãnh đạo Sở tuần 22 năm 2020 22
12 Lịch công tác Lãnh đạo Sở tuần 21 năm 2020 21
13 Lịch công tác Lãnh đạo Sở tuần 20 năm 2020 20
14 Lịch công tác Lãnh đạo Sở tuần 19 năm 2020 19
15 Lịch công tác Lãnh đạo Sở tuần 18 năm 2020 18
16 Lịch công tác Lãnh đạo Sở tuần 17 năm 2020 17
17 Lịch công tác Lãnh đạo Sở tuần 16 năm 2020 16
18 Lịch công tác Lãnh đạo Sở tuần 15 năm 2020 15
19 Lịch công tác Lãnh đạo Sở tuần 14 năm 2020 14
20 Lịch công tác Lãnh đạo Sở tuần 13 năm 2020 13

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 1, 2 nhà D khu Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh Lai Châu

Người chịu trách nhiệm: Vừ A Tiến - Giám đốc

Số điện thoại: 02133.798.989

Email: sonoivu@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.sonv.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...