Trang chủ Giới thiệu chung Danh bạ hộp thư

Danh bạ hộp thư
(Ngày đăng :10/08/2015 12:00:00 SA)

Đang cập nhật...

- Địa chỉ: Tầng 1,2, Nhà D, Trung tâm Hành chính, Chính trị tỉnh, Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu.

- Điện thoại: 02133.798.989   Fax: 02133.876.650 

 

 

Stt Họ tên cá nhân, đơn vị Chức vụ Điện thoại/Email cơ quan
I BAN GIÁM ĐỐC  
1 Vừ A Tiến Giám đốc Điện thoại: 02133.878.398
Email: tienva.sonv@laichau.gov.vn
2 Nguyễn Văn Thành P. Giám đốc Điện thoại: 02133.876.513
Email: thanhnv.sonv@laichau.gov.vn
3 Mạc Quang Dung P. Giám đốc Điện thoại: 02133798919
Email: dungmq.sonv@laichau.gov.vn
II LÃNH ĐẠO CÁC PHÒNG, BAN, CHI CỤC  
  VĂN PHÒNG SỞ Điện thoại: 02133.798.989
Email: vp.sonv@laichau.gov.vn
1  Vương Thị Kiều Chi Chánh văn phòng Điện thoại: 02133.792.264
Email: chivtk.sonv@laichau.gov.vn
2 Trần Thị Bắc Phó Chánh văn phòng Điện thoại: 02133.798.989
Email: bactt.sonv@laichau.gov.vn
3 Hoàng Huy Tuấn Phó Chánh văn phòng Điện thoại: 02133.798.989
Email: tuanhh.sonv@laichau.gov.vn
4 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Điện thoại: 02133.799.990
  PHÒNG TỔ CHỨC BIÊN CHẾ Điện thoại: 02133.876.558 or 02133.790.847
Email: ptcbc.sonv@laichau.gov.vn
1 Trần Việt Thắng Trưởng phòng Điện thoại: 02133.876.558 or
Email: thangtv.sonv@laichau.gov.vn
2 Vũ Thị Vân Anh Phó Trưởng phòng Điện thoại: 02133.790.847
Email: anhvtv.sonv@laichau.gov.vn
  PHÒNG XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN Điện thoại: 02133.876.512
Email: pxdcq.sonv@laichau.gov.vn
1 Nguyễn Văn Hiến  Trưởng phòng Điện thoại: 02133.876.512
Email: hiennv.sonv@laichau.gov.vn
2 Nguyễn Thị Như Hoa Phó Trưởng phòng Điện thoại: 02133.790.844
Email: hoantn.sonv@laichau.gov.vn
  PHÒNG TÔN GIÁO Điện thoại: 02133.798.979
Email: ptg.sonv@laichau.gov.vn
1 Vũ Thị Hồng Gấm Trưởng phòng Điện thoại: 02133.798.979
Email: ngamvth.sonv@laichau.gov.vn
2 Nguyễn Ngọc Mười Phó Trưởng phòng Điện thoại: 02133.798.979
Email: muoinn.sonv@laichau.gov.vn
3 Phạm Minh Khoa Phó Trưởng phòng Điện thoại: 02133.798.979
Email: khoapm.sonv@laichau.gov.vn
  THANH TRA SỞ Điện thoại: 02133.878.399
Email: ptt.sonv@laichau.gov.vn
 1 Lý Phì Nu   Điện thoại: 02133.878.399
Email: nulp.sonv@laichau.gov.vn
 2 Hà Văn Đại   Điện thoại: 02133.878.399
Email: daihv.sonv@laichau.gov.vn
  CHI CỤC VĂN THƯ LƯU TRỮ Điện thoại: 02133.798.978  hoặc 02133.877.181
Email: ccvtlt.sonv@laichau.gov.vn
1 Nguyễn Quang Hưng Chi cục trưởng Điện thoại: 02133.798.978
Email: hungnq.sonv@laichau.gov.vn
2 Đỗ Thị Hải Yến Phó Chi cục trưởng Điện thoại: 02133.799.689
Email: yendth.sonv@laichau.gov.vn
  BAN THI ĐUA KHEN THƯỞNG Điện thoại: 02133.791.239
Email: btdkt@laichau.gov.vn
1 Hồ Thị Hiệng Quyền Trưởng ban Điện thoại: 02133.876.358
Email: hienght.sonv@laichau.gov.vn
2 Trần Thị Hạnh Phó Trưởng ban Điện thoại: 02133.791.239
Email: hanhtt.sonv@laichau.gov.vn

Tin liên quan

Danh bạ hộp thư(06/10/2014 9:41:55 SA)

217 Người đang Online

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 1, 2 nhà D khu Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh Lai Châu

Người chịu trách nhiệm: Vừ A Tiến - Giám đốc

Số điện thoại: 02133.798.989

Email: sonoivu@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.sonv.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...