Trang chủ Giới thiệu chung Giới thiệu chung

Sở Nội vụ
(Ngày đăng :06/10/2014 9:34:24 SA)

SỞ NỘI VỤ TỈNH LAI CHÂU

 

* Địa chỉ liên lạc: Tầng 01, 02, Nhà D, Khu trung tâm Hành chính chính trị, Phường Tân phong - Thị xã Lai Châu - tỉnh Lai Châu
                * Điên thoại: 02133.798.989

Lịch sử ngành Tổ chức Nhà nước gắn liền với quá trình xây dựng, phát triển của bộ máy Nhà nước cách mạng. Cùng với sự phát triển của ngành, năm 2004 sau khi chia tách tỉnh Lai Châu cũ thành tỉnh Lai Châu mới và tỉnh Điện Biên, UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành Quyết định số 32/2004/QĐ-UB "V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Nội vụ". Khi mới thành lập Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu có 12 cán bộ, công chức với 4 phòng được thành lập: Văn phòng, Tổ chức công chức, Xây dựng chính quyền và Thanh tra sở.

Sở Nội vụ có chức năng tham mưu giúp Tỉnh uỷ, UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về nội vụ, gồm: tổ chức bộ máy; biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; tổ chức hội; tổ chức phi Chính phủ; Thi đua khen thưởng. Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý của ngành, kịp thời đáp ứng yêu cầu của tỉnh mới thành lập.

Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu từng bước trưởng thành và phát triển cả về số lượng, chất lượng, quy mô tổ chức và hoạt động đã góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh. Đến nay Sở Nội vụ đã có 64 cán bộ, công chức và cơ cấu tổ chức thuộc sở gồm:

1. Ban Giám đốc (01 giám đốc và 02 Phó Giám đốc)

2. Văn Phòng Sở.

3. Phòng Tổ chức biên chế;

4. Phòng Xây dựng chính quyền

5. Phòng Tôn giáo.

6. Chi cục Văn thư - Lưu trữ.

7. Ban Thi đua- Khen thưởng.

 

Tin liên quan

Sở Nội vụ(06/10/2014 9:34:24 SA)

300 Người đang Online

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 1, 2 nhà D khu Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh Lai Châu

Người chịu trách nhiệm: Vừ A Tiến - Giám đốc

Số điện thoại: 02133.798.989

Email: sonoivu@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.sonv.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...