Trang chủ Giới thiệu chung Tổ chức bộ máy

Tổ chức bộ máy
(Ngày đăng :06/10/2014 9:40:36 SA)

  1. Ban Giám đốc:

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

 
Ông: Vừ A Tiến

 

        Giám đốc              

 

 

Điện thoại: 02133.878.398
Email: tienva.sonv@laichau.gov.vn
 


Ông: Nguyễn Văn Thành

Phó Giám đốc

 

Điện thoại: 02133.876.513
Email: thanhnv.sonv@laichau.gov.vn

Ông: Mạc Quang Dũng

Phó Giám đốc

 Điện thoại: 02133798919
Email: dungmq.sonv@laichau.gov.vn

 

 

II CÁC PHÒNG, BAN, CHI CỤC  
  VĂN PHÒNG SỞ Điện thoại: 02133.798.989
Email: vp.sonv@laichau.gov.vn
1 Nguyễn Văn Hiến Chánh văn phòng Điện thoại: 02133.792.264
Email: hiennv.sonv@laichau.gov.vn
2 Trần Thị Bắc Phó Chánh văn phòng Điện thoại: 02133.798.989
Email: bactt.sonv@laichau.gov.vn
3 Hoàng Huy Tuấn Phó Chánh văn phòng Điện thoại: 02133.798.989
Email: tuanhh.sonv@laichau.gov.vn
4 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Điện thoại: 02133.799.990
  PHÒNG TỔ CHỨC BIÊN CHẾ Điện thoại: 02133.876.558 or 02133.790.847
Email: ptcbc.sonv@laichau.gov.vn
1 Trần Việt Thắng Trưởng phòng Điện thoại: 02133.876.558 or 
Email: thangtv.sonv@laichau.gov.vn
2 Trần Khúc Đại Phó Trưởng phòng Điện thoại: 02133.876.558 
Email: daikd.sonv@laichau.gov.vn
3 Vũ Thị Vân Anh Phó Trưởng phòng Điện thoại: 02133.790.847
Email: anhvtv.sonv@laichau.gov.vn
4 Đỗ Thị Minh Thơ Phó Trưởng phòng Điện thoại: 02133.790.847
Email: thodtm.sonv@laichau.gov.vn
  PHÒNG XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN Điện thoại: 02133.876.512
Email: pxdcq.sonv@laichau.gov.vn
1 Lý Phì Nu Trưởng phòng Điện thoại: 02133.876.512
Email: nulp.sonv@laichau.gov.vn
2  Lê Tùng Anh Phó Trưởng phòng Điện thoại: 02133.876.512
Email: anhlt.sonv@laichau.gov.vn
3 Nguyễn Thị Như Hoa Phó Trưởng phòng Điện thoại: 02133.790.844
Email: hoantn.sonv@laichau.gov.vn
  PHÒNG TÔN GIÁO Điện thoại: 02133.798.979
Email: ptg.sonv@laichau.gov.vn
1 Vương Thị Kiều Chi Trưởng phòng Điện thoại: 02133.798.979
Email: chivtk.sonv@laichau.gov.vn
2 Nguyễn Ngọc Mười Phó Trưởng phòng Điện thoại: 02133.798.979
Email: muoinn.sonv@laichau.gov.vn
3 Phạm Minh Khoa Phó Trưởng phòng Điện thoại: 02133.798.979
Email: khoapm.sonv@laichau.gov.vn
  THANH TRA SỞ Điện thoại: 02133.878.399
Email: ptt.sonv@laichau.gov.vn
 1 Vũ Thị Hồng Gấm   Điện thoại: 02133.878.399
Email: ngamvth.sonv@laichau.gov.vn
 2 Hà Văn Đại   Điện thoại: 02133.878.399
Email: daihv.sonv@laichau.gov.vn
  CHI CỤC VĂN THƯ LƯU TRỮ Điện thoại: 02133.798.978  hoặc 02133.877.181 
Email: ccvtlt.sonv@laichau.gov.vn
1 Nguyễn Quang Hưng Chi cục trưởng Điện thoại: 02133.798.978 
Email: hungnq.sonv@laichau.gov.vn
2 Đỗ Thị Hải Yến Phó Chi cục trưởng Điện thoại: 02133.799.689 
Email: yendth.sonv@laichau.gov.vn
  BAN THI ĐUA KHEN THƯỞNG Điện thoại: 02133.791.239
Email: btdkt@laichau.gov.vn
1 Hồ Thị Hiệng Quyền Trưởng ban Điện thoại: 02133.876.358 
Email: hienght.sonv@laichau.gov.vn
2 Trần Thị Hạnh Phó Trưởng ban Điện thoại: 02133.791.239
Email: hanhtt.sonv@laichau.gov.vn

 

Tin liên quan

Tổ chức bộ máy(06/10/2014 9:40:36 SA)

217 Người đang Online

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 1, 2 nhà D khu Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh Lai Châu

Người chịu trách nhiệm: Vừ A Tiến - Giám đốc

Số điện thoại: 02133.798.989

Email: sonoivu@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.sonv.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...