Trang chủ Tin tức sự kiện Cải cách hành chính

Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác CCHC năm 2017
(Ngày đăng :08/02/2018 12:00:00 SA)

Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác CCHC năm 2017

Sáng ngày 08/02/2017, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Trương Hòa Bình – Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ chủ trì Hội nghị.

Tham dự tại đầu cầu tỉnh Lai Châu có đồng chí Đỗ Ngọc An – Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo CCHC tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020 và các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020.

 

Tại đầu cầu trực tuyến tỉnh Lai Châu

Năm 2017, công tác CCHC tiếp tục được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ và các thành viên của Ban Chỉ đạo quan tâm, chỉ đạo xuyên suốt, linh hoạt và toàn diện, qua đó công tác CCHC đã đạt được một số kết quả nổi bật như:

- Công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, pháp luật: Năm 2017, Chính phủ đã tham mưu, trình Quốc Hội ban hành 18 luật; các bộ, ngành đã trình Chính phủ ban hành 166 Nghị định để điều chỉnh các mối quan hệ kinh tế - xã hội mới phát sinh. Tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết giảm 41,67% so với cùng kỳ năm 2016. Công tác rà soát, kiểm tra và xử lý văn bản tiếp tục được các bộ, ngành, địa phương triển khai có hiệu quả.

- Về cải cách thủ tục hành chính: Chính phủ đã ban hành 17 Nghị quyết phê duyệt phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư; đã ban hành 4 nghị quyết yêu cầu các bộ rà soát, loại bỏ các điều kiện kinh doanh bất hợp lý, hạn chế cạnh tranh lành mạnh và gây cản trở đến hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp.100% bộ, ngành, địa phương đã tiến hành công bố danh mục TTHC được thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích. Sau một năm thực hiện, đã có 8 triệu lượt hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính được gửi, nhận qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước: hạ tầng công nghệ thông tin đã được các cơ quan, đơn vị quan tâm đầu tư, từng bước đáp ứng nhu cầu công việc, tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử. Đã có 18 bộ và 53 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai sử dụng chữ ký số; 17/19 bộ, cơ quan ngang bộ triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4, với tổng số dịch vụ cung cấp mức độ 3 là 549 và mức độ 4 là 377 (tỷ lệ phát sinh hồ sơ trực tuyến là 45,6% đối với mức độ 3 và 92,8% đối với mức độ 4); Có 58/63 tỉnh, thành phố đang cung cấp tổng số 13.830 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 (tỷ lệ phát sinh hồ sơ trực tuyến là 81,67% đối với mức độ 3 và 22,63% đối với mức độ 4).

Căn cứ những kết quả đạt được, năm 2018, Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ đưa ra 10 phương hướng, nhiệm vụ phải thực hiện. Trong đó, tập trung vào đổi mới, sắp xếp và kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường thanh tra, kiểm tra, đề xuất xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp…

Tham dự Hội nghị trực tuyến có đại diện một số bộ, ngành và các tỉnh, thành phố phát biểu thảo luận làm rõ những mặt đạt được, những tồn tại, hạn chế và đề xuất kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác cải cách hành chính năm 2018.

Phát biểu kết luật Hội nghị, đồng chí Trương Hòa Bình – Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ đã biểu dương những bộ, ngành, địa phương đã có nhiều đổi mới trong công tá cải cách hành chính, đồng thời chỉ ra một số những tồn tại, hạn chế và yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện 10 nhiệm vụ cải cách hành chính quan trọng trong năm 2018./.

 Như Hoa – Phòng CCHC

Tin liên quan

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành của chính tỉnh Lai Châu 06 tháng đầu năm 2020(18/06/2020 9:20:45 SA)

Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2019, Sở Nội vụ đứng thứ 4, tăng 10 bậc so với năm 2018(03/06/2020 3:13:53 CH)

Tỉnh Lai Châu thứ 51 Bảng xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính năm 2019(20/05/2020 3:59:53 CH)

Nỗ lực cải thiện chỉ số Cải cách hành chính (13/03/2020 9:50:18 SA)

Sở Nội vụ phối hợp với UBND huyện Than Uyên mở lớp bồi dưỡng công tác cải cách hành chính năm 2020(08/10/2020 8:09:07 SA)

220 Người đang Online

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 1, 2 nhà D khu Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh Lai Châu

Người chịu trách nhiệm: Vừ A Tiến - Giám đốc

Số điện thoại: 02133.798.989

Email: sonoivu@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.sonv.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...