Trang chủ Tin tức sự kiện Tin hoạt động sở

Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Sở Nội vụ năm 2020
(Ngày đăng :12/02/2020 12:00:00 SA)

Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Sở Nội vụ năm 2020

Ngày 10/02/2020, Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu đã ban hành Kế hoạch số 149/KH-SNV về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020.

Theo đó, để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ; Kế hoạch số 3070/KH-UBND ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh về theo dõi thi hành pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lai Châu và để xem xét, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật, kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc thi hành pháp luật đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý; hoàn thiện hệ thống pháp luật và các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật; gắn việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu; đồng thời bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện.

Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 của Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu cũng đã xác định lĩnh vực theo dõi trọng tâm bao gồm: lĩnh vực tôn giáo; thanh niên; đào tạo, bồi dưỡng; văn thư, lưu trữ. Đồng thời cụ thể hóa nội dung, hoạt động, thời gian triển khai thực hiện Kế hoạch gắn với chương trình công tác năm 2020 của Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu đảm bảo không trùng lặp, chồng chéo với các hoạt động của cơ quan nhà nước khác theo quy định./.

Xem chi tiết Kế hoạch tại đây!

                               Lê Thị Phương-SNV

Tin liên quan

Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Sở Nội vụ năm 2020(24/03/2020 9:16:41 SA)

Hội nghị Tổng kết năm 2019 triển khai nhiệm vụ năm 2020(13/02/2020 2:33:37 CH)

Lịch tiếp công dân của Sở Nội vụ Lai Châu(23/01/2019 2:59:24 CH)

Lễ công bố Quyết định Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu(04/06/2018 9:35:52 SA)

Công bố quyết định Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu(01/05/2018 9:43:24 SA)

350 Người đang Online

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 1, 2 nhà D khu Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh Lai Châu

Người chịu trách nhiệm: Vừ A Tiến - Giám đốc

Số điện thoại: 02133.798.989

Email: sonoivu@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.sonv.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...